På vei mot ISO-sertifisering

Våre barnehager skal ISO-sertifiseres!

Norlandia Care Group ønsker å kvalitetsikre sine tjenester og vil i den forbindelse ISO-sertifisere alle sine tjenester innen barnehagedrift, pasienthotell og eldreomsorg i henhold til ISO 9001.

Et ISO 9001-sertifisering vil vise at kvalitetsstyringssystem i barnehagene våre er sertifisert etter standaren for god kvalitetstyring og er funnet å være i tråd med den.

Dette betyr for vår barnehage at vi kvalitetsikrer drift, tilbud og personell gjennom forbering og god progresjon i vårt daglige arbeid- både i dag og over tid. Daglig leder og pedlederteamet vil kontinuerlig jobbe med denne sertifiseringen en stund fremover no og dette arbeidet vil over tid sette seg som en forbedret kvalitet i vår barnehage og for våre ansatte.

 

Det blir hengt opp et skriv på plassene om dette og spør personalet ved spørsmål :-)