Ledige stillinger

Er du nysgjerrig og utforskende? Setter du barnas behov i sentrum? Setter du pris på at ting gjøres ordentlig? Da vil vi gjerne ha deg med på laget! Vi har ledig pedagogstilling for barnehagelærer. Du kan bli en viktig ressurs hos oss i Norlandia Mogreina barnehage.

Pedagogisk leder - 1 fast stilling og 1 vikariat

Stilling:

 • Fast ped.leder i Mogreina Barnehage fra 01.11.2018
 • Svangerskapsvikariat ped.leder i Mogreina Barnehage fra 01.01.2019

Søknadsfrist 22. august.

Hovedansvarsområder:

 • Planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogisk innhold
 • Bidra til et godt psykososialt miljø
 • Ansvar for at personalet på avdelingen/basen fungerer som et team
 • Bidra til å sikre godt samarbeid barnehage- hjem
 • Bidra til et godt samarbeid med eksterne instanser
 • Vise engasjement og være villig til å tilegne seg ny kunnskap og anvende den i praksis
 • Medansvar for å ivareta og videreutvikle sikkerhet, helse og miljø i barnehagen
 • Kundeorientert

Norlandia Mogreina barnehage søker deg som:

 • Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende
 • Evne og vilje til å jobbe systematisk med å utvikle pedagogisk kvalitet
 • Er proaktiv med gjennomføringsevne
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig
 • Har gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr:

 • Sterkt fagmiljø i stadig utvikling
 • Norlandia Kompetanse, som sikrer at alle medarbeidere utvikler sin kompetanse
 • Handlingsrom innenfor fastsatte rammer
 • Korte beslutningsveier og muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Konkurransekraftige arbeidsbetingelser med gode pensjon- og forsikringsordninger

For mer informasjon, kontakt oss:

Daglig leder: Anita Halten Løken
Tlf: 91 17 64 56

Søknad sendes innen 22. august 2018 per e-post til: Mogreina.barnehage@norlandia.com

 

Om Norlandia:

I Norlandia Barnehagene vil vi være med å skape livslang lyst til lek og læring. Med Kunnskap & Innovasjon som arbeidssett skaper vi «best practice» og «next practice». Hos oss er barnets beste alltid i sentrum. Alt vi ansatte utfører skal ha en positiv effekt på barna og sammen skal vi skape barnehager med høy faglig bevissthet og den beste kvalitet.