Planleggingsdager i Mogreina Barnehage 2019

Datoer for planleggingsdager våren 2019 er: 

 

 

31.mai 

19. august

31.oktober

1.november

 

Barnehagen er stengt på alle planleggingsdager